JOOL Markets

Keskitymme 3-20 miljoonan euron suuruisiin joukkovelkakirjalainoihin, ja olemme markkinajohtaja omassa segmentissämme.

JOOL- konserniin kuuluva JOOL Markets AS on sijoituspalveluyritys, jolla on Norjan rahoitusmarkkinoita valvovan viranomaisen, Finanstilsynetin, toimilupa tarjota, strukturoida ja toteuttaa erilaisia oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusratkaisuja ja toteuttaa yritysjärjestelyitä.

JOOL Marketsilla on toimipisteet Bergenissä, Göteborgissa ja Helsingissä, ja lupa rajat ylittävään toimintaan useassa Euroopaan maassa. JOOL on markkinajohtaja pohjoismaisilla joukkovelkakirjalainamarkkinoilla 3 – 20 miljoonan euron suuruisissa transaktioissa.

Olemme riippumaton toimija lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisuissa, ja autamme yrityksiä hankkimaan rahoitusta tehokkaasti. Yhdessä JOOL-konsernin kanssa olemme erikoistuneet joukkovelkakirjalainoihin ja korkeakorkoisten velkainstrumenttien väliaikaisrahoitukseen. JOOL:illa on maailmanlaajuinen verkosto, joka mahdollistaa pääoman tarjoamisen asiakkaillemme tehokkaasti.

Meillä on laaja kokemus erityyppisistä transaktioista eri toimialoilta, ja toimimme taloudellisena neuvonantajana erilaisissa yritysjärjestelyissä. Strukturoimme, toteutamme järjestelyn sekä koordinoimme eri osapuolten, kuten juristien ja vakuutusagenttien välistä yhteistyötä.

Toimiluvat

JOOL Markets AS:n toimintaa valvoo Norjan rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen, Finanstilsynet, ja yhtiöllä on lupa tarjota palveluita ja säilyttää asiakkaiden varoja Norjan arvopaperimarkkinalain säännösten mukaisesti. JOOL Markets AS:lla on sivuliikkeet Ruotsissa ja Suomessa, ja lupa toimia (cross-border) useissa Euroopan maissa, kuten Tanskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.

JOOL Markets AS:lla on lisenssi toimintaan Norjan arvopaperimarkkinalain (lov om verdipapirhandel) 2 luvun 1-2 §:n mukaisesti, käsittäen:

Sijoitustoiminta- ja neuvonta, Norjan Arvopaperimarkkinalaki, §2-1 (1):
• Toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaan lukuun.
• Toimeksiantojen toteuttaminen.
• Kaupankäynti rahoitusvälineillä omaan lukuun.
• Sijoitusneuvonta.
• Rahoitusvälineiden liikeeseenlaskeminen, julkisten antien merkintä ja toteuttaminen.

Muut palvelut, Norjan Arvopaperimarkkinalaki, §2-1 (2):
• Arvopaperien säilytys ja hallinnointi
• Yritysten pääomarakenteeseen, strategiaan ja yrityskauppoihin liittyvä neuvonanto
• Sijoitussuositukset ja analyysit

JOOL Markets AS, Finnish Branch
Pohjoisesplanadi 31, 00100 Helsinki, FINLAND
Phone: +358 207 109 070 | info@joolmarkets.fi
joolmarkets.fi

Design: LIVE Reklambyrå